Akordai

Lietuvos atlikėjų akordai (1653) Užsienio atlikėjų akordai (894) Rusijos atlikėjų akordai (220)  Dominykas "linksma diena"

Peržiūrėtas: 2685
Komentarų: 4 (skaityti / rašyti komentarus)
Įvertinimas: nėra
Vertinti: vertinimas prieinamas tik registruotiems vartotojams
am            em
kai  praeis  naktis diena
am                 em              am
pazadik  mane  as  noriu  isvysti  spinduli
em       am         em     
as  noriu  tureti  diena  grazia  balta  liksma
  pr...
c                          dm
mano  diena  liksma  kaip  vanduo  o  tavo
  kaip  vejas  vejas!!!!!!!!!
Ritmas:
groti  triomis     storomis  stygomis 
pr
...
musimu

Akordai.lt neatsako už akordų turinį ar jų šaltinį, nes akordus mums atsiunčia patys vartotojai.
Nežinote kaip groti vieną ar kitą akordą? Visą akordų sąrašą rasite šiuo adresu: http://chords.lt/gitaros-akordu-sarasas

Komentarai:

Mary, 2012-08-14 06:11:08
Saule rašo:Man labai džiugu, kai mano patirtis kažką įkvepia. Tai grįžta atligaos, nes įkvepia mane Jei turi galimybę siūlau apsilankyti pas dietologę. Taip mesti svorį ir lengviau, ir garantuotai sveikiau. O iki vasaros saugiai numesti 7 kg tikrai realu Sėkmės

swogazla, 2012-08-13 19:00:42
RWRiHV , [url=http://bipmylyrlwvw.com/]bipmylyrlwvw[/url], [link=http://lmyznrcgvxhu.com/]lmyznrcgvxhu[/link], http://ygxtafcydwdr.com/

Twinkle, 2012-08-12 16:09:18
What a neat artlice. I had no inkling.

Richmond, 2012-08-12 01:21:08
Radikalus poc5beic5abris yra pavojingas, nnpsiaaet kokic485 idc497jc485 jis mc497gina apginti. Juk niekada nc497ra vienos tiesos, dc497l to kac5bekc485 absoliuc48diai teigti arba neigti yra paprasc48diausiai kvaila. Ar tikrai galima teigti, kad negalima kac5beko absoliuc48diai teigti? Tikc497kimc497s, kad pats teigi neabsoliuc48diai. Galbc5abt vienos tiesos negali bc5abti nuomonic5b3 srityje, bet jei kalbama apie faktus?.. Ar tikrai pavojingas, pavyzdc5beiui, Koperniko radikalus ir pasipc5abtc497lic5a1kas pareic5a1kimas, kad c5beemc497 sukasi aplink Saulc499 ir visai nc497ra Visatos centras, kaip kad iki jo manc497 ko gero 100% protingc5b3 ir nelabai protingc5b3 c5bemonic5b3? Ar ir Galilc497jus buvo radikalus kvailys, nuo bac5benyc48dios gindamas tc485 pac48dic485 liguistc485 idc497jc485? Juk jei ne jc5b3 atkaklumas, tai gal ir dabar skendc497tume neic5a1manymo tamsybc497se. Kokia apskritai prasmc497 informacijos eroje kabintis c4af nuomones, kurios priec5a1tarauja faktams? Kodc497l beveik visada visus atradc497jus bc5abtina ic5a1juokti, pasmerkti, stengtis priversti ic5a1sic5beadc497ti savo c4afc5bevalgc5b3, o po kelic5b3 c5a1imtc5b3 metc5b3 pripac5beinti, kad jie vis dc497lto buvo teisc5abs? Spc497ju, kad jei, pvz. Veronika bc5abtc5b3 gyvenusi priec5a1 beveik 400 metc5b3, tai ne tik apie Dawkinsc485, bet ir apie Kopernikc485 rac5a1ytc5b3 tc485 patc4af Brr.. Ir ne gc497da jam? Juk jis tyc48diojasi ic5a1 seniai visiems c5beinomc5b3 tiesc5b3!! Kodc497l dauguma c48dia pasisakiusic5b3jc5b3 taip nenori pripac5beinti, kad karalius nuogas. Ir vis iec5a1ko ir iec5a1ko roc5beinic5b3 akinic5b3, pro kuriuos c5bevelgdami negalc497tc5b3 atskirti realybc497s nuo prasimanymc5b3 ir mc497gautc5b3si sc485monc497s veikimc485 ic5a1kreipanc48diomis iliuzijomis? Kaip atrodytc5b3 c5a1itas pasaulis, jei vaikai, kaip ir dauguma jc5absc5b3, sulaukc499 paauglystc497s tebesmerktc5b3 visus mc497ginanc48dius juos paprotinti, kad jau metas nustoti tikc497ti Kalc497dc5b3 Seneliu? Kodc497l brandc5abs c5bemonc497s rodo nepasitenkinimc485, jei kas nors mc497gina juos pac5beadinti ic5a1 religinio pasakc5b3 pasaulio ir kviec48dia pac5bevelgti c4af mokslo vis plac48diau atskleidc5beiamc485 nuostabic485 pasaulio sandarc485? Ar gyvenimas tikrai toks apgailc497tinas, kad vardan pilnatvc497s bc5abtina kabintis uc5be mylinc48dio, sauganc48dio ir kitomis puikiomis savybc497mis pasic5beyminc48dio Dievo idc497jos? Ar mc5absc5b3 rc5abc5a1is tikrai tokia nevykus, kad negali elgtis humanic5a1kai nustojusi tikc497ti, kad danguje yra c4afmontuota stebc497jimo kamera ir uc5be jos stovi skrupulingai budrus operatorius-teisc497jas? Klausimai, varantys c4af neviltc4af, o atsakymc5b3 niekaip nerandu. Tomas sako, kad Dievas myli sc485c5beiningus c5bemones. Stengiuosi bc5abti sc485c5beiningas priec5a1 savo protc485, bet protas Dievo nemyli, nes mc497ginimc485 aklai c4aftikc497ti priima kaip pasityc48diojimc485 ic5a1 savc499s paties. c4aesivaizduokit, kad mc497ginat c4aftikc497ti c4af tokc4af Dievc485 ar dievus, c4af kuriuos mc5absc5b3 krac5a1tuose jau seniai niekas nebetiki. Tarkim c4af Dzeusc485, c5a0yvc485, Patrimpc485, Alachc485 ar dar kurc4af kitc485. Juk c5beandai uc5bekaistc5b3 ic5a1 gc497dos vien nuo tokio bandymo? Sc485c5beinc497 neleistc5b3 taip savc499s kvailinti. Jauc48diu tokic485 pat gc497dc485, bandydamas c4aftikinc497ti save, kad Jc497zaus tc497vas kac5bekuo ypatingesnis uc5be Artemidc497s tc497vc485 ir todc497l labiau vertas tikc497jimo c4af jc4af, meldimosi jam ir garbinimo. Nejau bc5abtina priec5a1 c4aftikc497jimc485 ic5a1siplauti sau smegenis ir nebesuvokti, kad nuo c5a1iol mc485stysiu ic5a1plautagalvic5a1kai, jog pati procedc5abra nebc5abtc5b3 tokia skausmingc485 ir kad sc485c5beinc497 negrauc5betc5b3 uc5be arabc5b3 pc5abtimc485si sau c4af galvc485?Gal kuris nors galc497tc5b3 paaic5a1kinti, kaip pats ar pati sugebc497jo c4aftikc497ti? Kaip vyko pats c4aftikc497jimo procesas? Galbc5abt suprasc48diau kac5bekc485 svarbaus, ko dabar dar nesuprantu. Galbc5abt net pavyktc5b3 padc497ti mano netikc497jimui ir c4afvyktc5b3 kac5bekokia transformacija? Bc5abtc5b3 c4afdomu pabc5abti tikinc48diuoju, galbc5ab tada pajc497gc48diau objektyviau c4afvertinti tc485 negebc497jimc485 ateistams suprasti tikinc48dic5b3jc5b3 ir atvirkc5a1c48diai. Gal ir per naglai noriu, bet tikiu, kad kiekvienas geras krikc52000a1c48dionis jauc48dia pareigc485 padc497ti iec5a1kanc48diajam.

Jūsų vardas:

Jūsų komentaras:

Įveskite skaičius iš paveiksliuko: