Metallica's The Unforgiven Guitar Lesson - Gitar Dersi

Įkeltas: 2008-06-02    Peržiūrėtas: 2707    Komentarų: 3Komentarai:

r.runevicius, 2013-04-12 16:43:32
butu lb afigenai jei cia butu "no leaf clover" kazkaip neivertintas aukso gabaliukas

Demetrius, 2013-02-12 20:11:59
Žinai, Tomai, aš poeadzija domiuosi ir todėl ją skaiadtau. Būtent todėl iešadkau jos knyadgose, perioaddiadnėje spauaddoje, interadnete, oa0ne poeadziadjos renadgiadniuose. Nes dažadniauadsiai net patys geiarusi poeadtai skaiadtyaddami net pačius geriauadsius savo kūriadnius — sukadnisa visą poeadziadjos grožį. Tą galiu drąadsiai teigti, nes dėl to iš poeadtiadnių renadgiadnių lanadkyadtoadjos viradtau jų nelanadkyadtoja (plius stuaddiadjaadvau ne tik filoadloadgiją, bet ir teatro meną). Ir dabar einu klauadsyadtis tik konkadreadčių poetų.Tų, kurių skaiadtoma poeadzija tikadrai suskamba kitaip. Ir manau, kad šis teksadtas dauadgeadlio komenadtuoadtojų buvo peradskaiadtyadtas per daug asmeadnišadkai. Atėjo žmogus iš šalies į renadginį, be jokio išanksadtiadnio nusiadstaadtymo ir jam buvo nuoadbodu. Ir tas žmogus ėmė ir išreiškė savo nuoadmonę. Suprantu žmonės galėjo šiaušadtis ir pykti, jei ji būtų praaddėadjusi mokyti juos kurti poeadziją, bet čia žmogus pasiaddaadlino įspūaddžiais, kuriuos paliko vieadšas renadgiadnys. Tiesiog poeadtai buvo pamaadtyti kitaip nei jie galadvoja, kad atrodo — jie buvo pamaadtyti iš šalies.

Kleverson, 2013-02-12 20:11:54
Monika, smagu, kad jūs poeadzija domiadtės :) Ir smagu, kad jūsų nuoadmonė pagrįsta. Neneigiu, kad gyvi skaiadtyadmai turi ir savo priadvaadlumų, ir minusų. Kritikuoju šį straipsnį ne iš asmeadniadnės poziadciadjos, nes tada irgi apsiadriadboadčiau emoadciadjoadmis. Man nepaadtinka, kad nėra arguadmentų, nėra kaladbėadjimo pagrįsadtumo. Todėl ta nuoadmonė iš šalies pamkiba ore :) Kad poetų ir pubadliadkos sanadtyadkis yra probadleadmišadkas, neneiadgiu. Bet kad šios esė autorė nelaadbai artiadkuadliuoja tas probadleadmas, kalba iš ego peradspekadtyadvos. Oa0komenadtaadtoadriams, kurie nesuadprato mano kriadtiadkos, galiu atsaadkyti jų logika — jei šio esė autoadrei leiaddžiama išsaadkyti savo neiadgiamą nuoadmonę, kodėl galėtų būti neleiaddžiama man? :)

Jūsų vardas:

Jūsų komentaras:

Įveskite skaičius iš paveiksliuko: